Thiết bị thể hình Vinsa

Bóng tập thể lực đa năng
Tạ tay (Bánh tạ -Thanh đòn)
Giàn tạ đa năng Vinsa V90B
Máy ngồi đẩy vai Vinsa VS9004
Máy đạp đùi Vinsa VS9014
Máy kéo đùi sau Vinsa VS9015
Máy tập đùi trong/ngoài Vinsa VS9020B
Máy tập xô đơn Vinsa VS9026
Máy tập bắp chuối Vinsa NS715
Khung gánh tạ Vinsa VS7001
Xà kép ke bụng Vinsa VS7008
Ghế tập bụng Vinsa VS7025
Ghế tập lưng Vinsa VS7010
Ghế đẩy ngực dốc xuống Vinsa VS7006
Ghế đẩy ngực dốc lên Vinsa VS7005
Ghế đẩy ngực bằng Vinsa VS7004
Máy kéo xô đôi Vinsa VS9021
Máy chạy bộ CT5
Máy chạy bộ CT5
58.000.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: